Manteniment de les instal·lacions i prevenció d’accidents

Aquesta modalitat pretén, mantenir sempre al dia les intal.lacions del centre, realitzant durant el dia i a hores convingudes, les reparacions de paleta, lampisteria, electricitat, fusteria, serralleria, calefacció, aire acondicionat, pintura, etc.

Amb l’observació periòdica de l’estat de l’obra civil i instal.lacions es poden diagnosticar i prevenir els possibles accidents, aportant les solucions adequades per cada cas.

Empresa de serveis a Barcelona