Obres per adaptar els centres a les normatives vigents

Portar a terme les obres i instal.lacions necessàries per adaptar els centres d’ensenyament des de la infantil fins la superior o professional, segons les normatives dictades pel B.O.E. per l’aplicació de la L.O.G.S.E. adaptació dels centres de menys de 6 anys per complir les condicions higièniques i sanitàries, seguretat i condicions materials que es descriuen en el D.O.C.

Empresa de serveis a Barcelona