Projectes, permisos i obtenció de llicencies

Realització de projectes per homologació del centres.

Execució de projectes de noves edificacions, ampliacions o qualsevol obra major, a càrrec d’arquitecte o aparellador.

Realització de projectes de decorarció i reformes sota la direcció i “asumeix” del facultatiu corresponent.

• Projectes de llicencia municipal d’activitats
• Projectes de obres majors o menors
• Projectes per ensenyament de la Generalitat
Projectes elèctrics del servei d’industria