Rehabilitació de façanes

Empresa de serveis a BarcelonaObservació, diagnosi i tractaments adequats per les esquerdes en les estructures i parets dels edificis.

Estudi dels forjats per assabentar-se del seu estat, cas d’esser de formigó, analitzar de no estar afectades per aluminosi.

En bigues de fusta comprovar que no estiguin afectades per termites o d’altres insectes xilòfags, i enbigues de ferro que no tinguin problemes d’oxidació.

Tenim tot un equip preparat pel tractament i execució d’obres adients per cada cas.