Neteja i manteniment

Neteja dels edificis, aules, menjadors, cuina, lavabos, etc. Pot incloure també la neteja d’exteriors jardins, patis, vidres, fanals, etc. La neteja es realitza per personal especialitzat amb el corresponent utensili de treball, així com la maquinària necessaria i productes de neteja. Amb tot el conjunt que garanteix el control sanitari.

Empresa de serveis a BarcelonaDesinfecció i desratització.

Netejes a fons amb garanties totals avalades pels productes i sistemes homol·logats internacionalment.

Manteniment de les instal·lacions.

Pretén aquesta modalitat mantenir sempre al dia les instal·lacions del centre, realitzant durant els dies i hores convinguts, les reparacions de paleta, lampisteria, fusteria, serralleria, cal.lefacció, pintura, etc.