Projecte, fabricació i instal·lacions de laboratoris

Estudi i projecte de laboratoris segons necessitats del centre i exigències de la normativa vigent.

Adaptació a les necessitats i conveniències de cada cas buscant el rendiment òptim del laboratori.

Instal·lacions del laboratoris de química, física, ciències naturals i pretecnologia des de la forma més simple fins la més complerta, juntament amb els serveis necessaris d’aigua desguàs, gas i electricitat.